Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

Stellung

f -, -en 1 padėtis; poza; laikysena 2 tarnyba, vieta 3 nusistatymas, požiūris; Stellung nehmen zu etw. (D) pareikšti savo nuomonę kokiu nors klausimu 4 kar. pozicija