Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

Zeit

f -, -en 1 laikas, metas; keine Zeit zu etw. (D) haben neturėti kam laiko; die ganze Zeit (über) (per) visą laiką; das hat Zeit tai ne skubu; laß dir Zeit! neskubėk! in kurzer Zeit per trumpą laiką; es ist höchste Zeit jau pats laikas[metas]; von Zeit zu Zeit kartais, retkarčiais; zur Zeit dabar, šiuo metu; zu jeder Zeit bet kuriuo metu 2 laikas, amžius, periodas; böse Zeiten blogi laikai