Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

ab

I prp (D)nuo, iš; ab heute - nuo šios dienos; von heute ab - nuo šiol;ab sechs Uhr - nuo šešių; ab 1. Juli (ab ersten Juli) nuo liepos pirmosios; ab Berlin nuo[iš] Berlyno II adv: wir sind vom Weg ab - mes iškrypome iš kelio; der Knopf ist ab - šnek. ištrūko saga; Gewehr ab ! - šautuvą nuleist ! (komanda) 2: ab und zu kartkartėmis, retkarčiais; auf und ab - ten ir atgal; 3: veiksm. priešdėlis 1(žm.nutolimą)- abfahren - nuvažiuoti; 2(žm.atskyrimą)- abbrechen - nulaužti; 3(žm.pašalinimą)- abwischen - nuvalyti; 4(žm.nutraukimą)- abstellen - išjungti; 5(žm.atmetimą)- abschlagen - atmesti; 6(žm.pabaigimą)- abblühen - nužydėti.