Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

geben

I vt 1 duoti; paduoti; įteikti; j-m Stunden geben duoti kam pamokas, mokyti (ką); Unterricht in Deutsch geben mokyti vokiečių kalbos 2 suruošti, surengti; ein Essen geben suruošti kviestinius pietus; was wird heute im Theater gegeben? kas šiandien eina teatre? 3 (su)duoti; j-m einen Tritt geben spirti kam 4 : j-m Anlaß geben duoti kam dingstį[progą]; etw. zum besten geben ką papasakoti (padainuoti, pašokti) II vimp: es gibt (A) yra, būna; was gibt's Neues? kas naujo? was gibt es heute zu Mittag? kas šiandien pietums?