Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

halten

* I vt 1 (pa)laikyti; j-n an [bei] der Hand halten laikyti ką už rankos 2 laikytis; Diät halten laikytis dietos; sein Wort halten (iš)tesėti žodį 3 (für A) laikyti (kuo); ich halte das für falsch aš manau, kad tai klaidinga 4 (von D) būti nuomonės (apie ką); viel (wenig) von j-m, etw. (D) halten būti apie ką geros (blogos) nuomonės 5 : Hochzeit halten kelti vestuves; eine Rede halten (pa)sakyti kalbą II vi 1 sustoti 2 laikyti, būti atspariam III sich halten laikytis; das Wetter hält sich oras nesikeičia; sich ans Gesetz halten laikytis įstatymo