Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

laden

* 1 vt (pa)krauti; eine Verantwortung auf sich laden imtis atsakomybės 2 vt (pa)kviesti; j-n vor Gericht laden (iš)šaukti ką į teismą Laden m -s, - ir  parduotuvė, krautuvė