Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

stehen

* vi 1 stovėti; j-m im Wege stehen stovėti kam skersai kelio, kam kliudyti; unter Wasser stehen būti apsemtam; wie steht es um ihn [mit ihm]? kaip jo reikalai? 2 (j-m) tikti (kam); wie steht mir der Hut? kaip man tinka skrybėlė? 3 : Modell stehen pozuoti; j-m zur Verfügung stehen būti kieno dispozicijoje