Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

zeigen

I vt (pa)rodyti; die Bäume zeigen schon Knospen ant medžių jau pasirodė pumpurai; sein Interesse zeigen rodyti susidomėjimą II vi (auf A) (pa)rodyti (į ką) III sich zeigen 1 rodytis, pasirodyti; das wird sich zeigen (paskui) pamatysime 2 pasirodyti (kas esąs); sich dankbar zeigen būti dėkingam, parodyti savo dėkingumą